Национална акция за опасен алкохол

КЗП провежда национална акция за опасен алкохол

По повод получена уведомителна нотификация по Системата за бързо съобщаване за храни и фуражи /RASFF/ в Министерство на земеделието и храните за наличие на метанол в наливна алкохолна напитка /водка и ром/ с неизвестен произход, който се е продавал в пластмасови буренца и без етикети в малки магазинчета в региона на Острава, гр. Хавиров, Чехия Комисията за защита на потребителите предприе незабавни действия за извършване на проверки в търговската мрежа за наличие на опасните спиртни напитки.
Към настоящия момент има установени 19 смъртни случая и 36 човека са приети за лечение в болница в следствие на употреба на опасния алкохол.
Допълнително са получени и сведения за бутилирани опасни спиртни напитки с произход Чехия, придружени със снимков материал на етикетите на опаковките.

КЗП провежда национална акция за опасен алкохол

ВНИМАНИЕ:
В случай че, търговците на спиртни напитки имат в наличност от посочените видове продукти следва незабавно да ги спрат от предлагане и продажба и да уведомят Комисията за защита на потребителите.
Ако потребители установят, че има изложени и предлагани за продажба от визираните продукти следва незабавно да уведомят КЗП на денонощния горещ телефон 0 700 111 22 или да изпратят информация на e-mail: info@kzp.bg

Системата RASFF съществува като ефективно средство за обмяна на информация за мерките, предприети за осигуряване на безопасността на храните и фуражите, материалите, предназначени за контакт с храни, вината и спиртните напитки. RASFF се управлява от ЕК и функционира като мрежа, включваща страните членки, ЕК и Европейската служба по безопасност на храните. Тя обхваща всички държави членки на ЕС.

Може да харесате още...