Опасни ключодържатели

КЗП изтегля от пазара опасни ключодържатели keysКЗП изтегля от пазара опасни ключодържатели

Със Заповед № 1508 от 18.12.2012г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите и на основание чл. 88, ал.1, т.2 от Закона за защита на потребителите, Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 99 от Закона за защита на потребителите и Изпитвателен протокол № 12.0049/02.078 и експертно заключение към него и Изпитвателен протокол № 12.0049/02.079 и експертно заключение към него, изискванията на стандарт EN60335-1:2002+ A11:2004+ A1:2004+ A12:2006+ A2:2006+ A13:2008+ A14:2010+ A15:2011 (БДС EN 60335-1:2003+ A11:2005+ A1:2005+ A12:2006+ A2:2006+ A13:2009+ A14:2010+ A15:2011) на „Славян груп“ ООД, гр. Самоков е наредено да организира незабавно и ефективно изтегляне от пазара на ключодържатели, наподобяващи дистанционно за кола, от които при използване удря ток, с правоъгълна форма, различна дължина, с бутони с различни изображения на тях – отключен, заключен катинар и кола, с надписи „SHOCK“, предлагат се за продажба без етикети на български език за производител, вносител, ако стоката е от внос, артикул, няма и обявена продажна цена, като опасни за здравето и безопасността на потребителите по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки и да отправи предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

Може да харесате още...