КЗП даде пресконференция в БТА

КЗП даде пресконференция в БТА и обяви резултатите от проведената анкета за правата на потребителите при ползването на финансови услугиКЗП даде пресконференция в БТА и обяви резултатите от проведената анкета за правата на потребителите при ползването на финансови услуги

Днес, 15 март, в 11.00ч в БТА се проведе пресконференция на Комсията за защита на потребителите (КЗП) на тема „Финансови институции, потребители, права”, асоциирана под европейското мото за Световния Ден на Потребителя, 2012г.: „Нашите пари, нашите права” – кампания зареалния избор на финансови услуги като потребители. В пресконференцията взеха участие Председателят на КЗП, г-н Веселин Златев, г-н Александър Масларски – член на КЗП, Главният Секретар на КЗП, г-н Иван Бъчваров и директори на дирекции на институцията. На пресконференцията бяха обявени резултатите от проведената анкета за правата на потребителите при ползване на услугите на банките и фирмите за бързи кредити. Анкетата беше публикувана на специално създадения зацелта сайт www.potrebitel.eu и бе осъществена с медийното партньорство на www.dir.bg; www.moitepari.bg и www.econ.bg
В проучването се включиха 1699 участника, като от проведената анкета КЗП стигна до генералния извод, че потребителите не познават добре правата си при ползването на финансови услуги. Анкетата беше проведена сред потребители ползващи интернет, които могат да бъдат определени като добре информирани. В същото време този резултат показва, че те не са запознати с практиката на съда и с работата на КЗП. Чрез проведената анкета КЗП „скенира” потребителските нагласи и възприятия, както и степента на потребителското поведение и информираност. Оттук следва извода, че мерките които ще предприеме Комисията ще бъдат насочени към анализиране на общите условия за предоставяне на финансови услуги и за организиране на бъдещи кампании за повишаването на потребителската култура в тази област.
Тревожно голям е броят на хората, които не знаят че имат право да получат пълна, точна и ясна информация за условията на договора преди подписването му. 1296 души или 76,28 % от гласувалите потребители споделят, че не са запознати с обстоятелството, че преди да подпишат договор за кредит имат право да получат пълна и подробна информация за условията на договора чрез така наречения „Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация”. Голям процент от участниците в анкетата 59,8 % или 1016 човека не са запознати с възможността да изискат и получат безвъзмездно екземпляр от проекта на договор и да се запознаят предварително с условията му. Повече от половината анкетирани – 51,74% не са наясно какво означава ГПР /годишен процент на разходите/ и също близо толкова – 53,44% не са запознати, че имат право до 14 дни след подписване на договора за кредит да го прекратят без да посочват причини за това. Като се има предвид факта, че предлагането на финансови услуги от разстояние все още не е много популярно в нашата страна, получените резултати на отговорите, касаещи този тип услуги, са очаквани. 61,45% от анкетираните не знаят, че е забранено предоставянето на финансови услуги от разстояние, без предварително направено то тях искане. Също така голям процент – 58,39% от анкетираните не знаят, че могат да не заплатят финансова услуга от разстояние когато изрично не са я поискали.В същото време проучването показа, че 52,32% от анкетираните знаят, че в банките на видно място в салона за обслужване на клиенти трябва да има писмена информация за общите условия, тарифите и реда, при който се предоставят потребителски кредити. Над половината от анкетираните – 65,57% са наясно колко ще платят в края на периода за използвания от тях кредит. Освен това 80,75 % от участвалите в него потребители са направили проучване на пазара, за да изберат най-добрите за тях условия преди да сключат договор. Това е показател за висока потребителска култура и инициативност. Над 63% от анкетираните знаят, че могат да се обърнат към КЗП при възникнал проблем свързан с предоставянето на финансови услуги. По-голямата част от включилите се в анкетата – 88,17% са с убеждението, че съдилищата и административните органи у нас не разполагат с адекватни и ефективни средства за преустановяване на включването на неравноправни клаузи в потребителските договори.

Днес се отбелязва Световният ден на потребителя, който води началото отпреди 29г., от 15 март, 1983г. Оттогава той става емблематична дата за правозащитните потребителски организации по цял свят. Две години по-късно, на 9 април 1985г. Общото Събрание на Организацията на Обединените Нации одобрява идеята датата да се чества като Световен ден за защита на потребителските права. В България официално денят започва да се чества през 1991г., като целта на Световния ден на потребителя е да напомни основните права на гражданите в качеството им/ни на потребители, като отново целта е да ги/ни направи по-активни в тяхното/нашето отстояване.
Източник: http://www.kzp.bg

Може да харесате още...