Правата на потребителите и финансовите услуги

КЗП дава пресконференция за правата на потребителите и финансовите услугиКЗП дава пресконференция за правата на потребителите и финансовите услуги

На 15 март, от 11.00 ч. в БТА ще се проведе пресконференция на Комисията за защита на потребителите (КЗП) на тема „Финансови институции, потребители, права”, която е свързана с европейското мото за Деня на потребителя 2012 г.: „Нашите пари, нашите права – кампания за реалния избор във финансовите услуги”.
В пресконференцията ще вземат участие Веселин Златев – председател на КЗП, Александър Масларски – член на КЗП, главният секретар на КЗП и директори на дирекции на институцията.
На пресконференцията ще бъдат обявени резултатите от проведена анкета относно правата на потребителите при ползване на услугите на банките и фирмите за бързи кредити.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Източник: http://www.kzp.bg

Може да харесате още...