КЗП алармира за неравноправни клаузи

КЗП алармира за неравноправни клаузи в договорите на туроператори, kzpКЗП алармира за неравноправни клаузи в договорите на туроператори

Срокът за подаване на рекламация за некачествена туристическа услуга се намалява масово на 7 вместо 14 дни, а туроператорите се самоосвобождават от отговорност, когато променят периода на пътуване, предупреждават от КЗП

Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи две неравноправни клаузи в общите условия на договорите на туроператори. Уговорките ограничават дадени по закон права на потребителите при ползване на услуги, както и възможностите за предявяване на рекламация за некачествена услуга. По препоръка на КЗП по-голямата част от туроператорите са отстранили или коригирали тези клаузи, а за други даденият срок за това тече.
Едната неравноправна клауза, която се съдържа в общите условия на договорите на всички туроператори, съкращава срока за подаване на рекламация за некачествена туристическа услуга от 14 на 7 дни и ограничава правата на потребителя по отношение начините, по които може да подаде жалбата си. Туроператорът предвижда представянето на рекламации относно организираното пътуване да става единствено писмено в офиса му и в срок от 7 дни след датата на завръщането. Според разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието с договореното. Изключването на възможността за устно подаване на жалба създава предпоставка потребителят да изпусне законоустановения срок от 14 дни за предявяване на рекламация в случай че не успее да депозира писмено оплакването си.

Другата уговорка в ущърб на интересите на потребителите е, че туроператорът не носи отговорност в случай, че по независещи от него причини се стигне до отменяне, забавяне или изменения на сроковете и условията на пътуването. Като такива причина търговецът посочва забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания), а също и загуба или повреда на багажа по време на пътуването. Тази клауза води до значително неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора. Основното задължение на туроператора към потребителя по Договора за организирано пътуване е да го осъществи съобразно договореното между страните. В заплатената от потребителя цена се включва и самолетният /автобусният билет. При отклонение от договорените параметри, потребителят следва да ангажира отговорността на туроператора, тъй като именно с него се намира в договорни отношения. В случай, че вината за промяната в пътуването е на превозвача, туроператорът може да предяви регресни претенции към превозвача с оглед предявени претенции от потребител. Така също едно от основните задължения на туроператора към потребителя е пристигането на неговия багаж.

За тези и други неравноправни клаузи, които комисията е установила в общите условия на договорите на туроператори и за които е дала препоръки да бъдат отстранени, а търговците не са се съобразили от началото на 2015г. са заведени четири колективни иска в съда за прогласяването им за нищожни.

Може да харесате още...