Имитация на лепилото Капчица

КЗК наложи глоби за имитация на лепилото Капчица kapchicaКЗК наложи глоби за имитация на лепилото Капчица

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Арника груп” ООД и „Идеал – 97” ЕООД и наложи имуществени санкции на дружествата в размер на 820 лв. и 920 лв. Комисията постанови прекратяване на нарушенията.

Молителят в производството „Солика” ЕООД и ответните дружества са конкуренти на пазара на разпространение на лепила за пряка употреба. Солика внася лепилото Капчица на производителя „Фенедур”, а ответниците от своя страна разпространяват в София лепилото „SUPER GLUE“.

Проучването установи висока степен на сходство във външния вид на двата продукта. Цветовото оформление на опаковките и тубичките е еднакво, като всички надписи и елементи са оцветени в едни и същи или изключително близки цветови нюанси и са разположени на едно и също място върху кутиите.

КЗК вече веднъж е наложила санкция за имитация на Капчица чрез „SUPER GLUE” на „Евриуеър Трейдинг” ЕООД и решението е влязло в сила. В този смисъл, извършеното ново нарушение със същия продукт от страна на ответните дружества Комисията приема като недобросъвестно поведение, което уврежда интересите на „Солика” ЕООД.

При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание продължителността на нарушенията, малкия брой продадени количества от процесните лепила и икономическото състояние на ответните дружества.

Решение № АКТ-229-13.03.2013

  • Дата на решение: 13.03.2013 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() – „АРНИКА ГРУП“ ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() – „ИДЕАЛ-97“ ЕООД; постановява прекратяване на нарушението(по т.1 от Решението) – „АРНИКА ГРУП“ ООД; постановява незабавно изпълнение(прекратяване на нарушението) – „АРНИКА ГРУП“ ООД; постановява прекратяване на нарушението(по т.2 от решението) – „ИДЕАЛ-97“ ЕООД; постановява незабавно изпълнение(прекратяване на нарушението) – „ИДЕАЛ-97“ ЕООД;
  • Правно основание: чл. 35 ал. 1 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1058/2012
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): „СОЛИКА“ ЕООД
  • Ответник(ници): „ИДЕАЛ-97“ ЕООД; „АРНИКА ГРУП“ ООД

Може да харесате още...