Kартелно споразумение на пазара на касови апарати

КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апаратиKартелно споразумение на пазара на касови апарати

КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции от 503 280 лв. на Датекс” ООД, 155 844 лв. на Дейзи Технолоджи” ЕООД, 82 512 лв. на „Тремол” ООД и 257 928 лв. на „Елтрейд” ООД за нарушения по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК.
КЗК установи, че ответните дружества са нарушили правилата на конкуренцията, като са предприели координирани действия по едновременно и регулирано увеличение на цените за крайни клиенти на електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери.Kартелно споразумение на пазара на касови апарати
Комисията образува производството в края на 2009 г., в отговор на сигнал и публикации в медиите относно едновременното поскъпване през същата година на всички модели касови апарати, предлагани от български производители. КЗК установи, че поведението на страните доказва съществуването на забранено споразумение и/или съгласувана практика по смисъла на чл. 15, ал. 1, ЗЗК. Извършеният фактически и пазарен анализ показа, че от 01.01.2005 г. до първото тримесечие на 2010 г. ответните дружества са предприели две основни изменения на провежданата от тях ценова политика, което е довело до общо повишаване на цената на почти всички предлагани от тях КА и ФПр. Това са едновременно увеличаване от 4-те дружества на цените на касовите апарати и касови принтери през февруари 2008 г. и през април 2009 г., което показва, че между тях съществуват форми на координация и сътрудничество, обединени от обща антиконкурентна цел.Kартелно споразумение на пазара на касови апарати

Доказателства за наличието на контакти между страните се откриват и в кореспонденция между отделни дружества и преди 2005 г., предмет на която са отново цените на КА и ФПр, както и прилаганите отстъпки към дистрибуторите и участието в търгове за възлагане на обществени поръчки. Kартелно споразумение на пазара на касови апарати
Решението може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му пред страните. Kартелно споразумение на пазара на касови апарати

Може да харесате още...