КЗК санкционира Мобилтел за нелоялна конкуренция

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на "Техем Сървисис" ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи на Мобилтел имуществена санкция в размер на 361 863 лв. във връзка с предлагане на електронно съобщителните услуги заедно с безплатни устройства (телефони, лаптопи и телевизори) по „избор“ на клиента, които представляват по същество забранена от закона добавка.

Искането е подадено от „Национално сдружение на малки и средни кабелни оператори „ТВ Клуб 2000“ (НСМСКО), гр. София, което действа в качеството си на пълномощник на молителите- „Вирджиния Ер Ен” ЕООД, „Пан телеком” ЕООД, „Интерсат” ООД, „Делта ТВ” ООД, „Кракра” АД, ЕТ, „Вива-Дочка Вълкова” ЕТ, „Мултимедиа БГ” ЕООД и „Кабелсат запад” ООД.

В периода от 01.10.2012 г. до 11.11.2012 г. „Мобилтел“ ЕАД организира и провежда рекламна кампания по предлагане на пакети „Повече за теб“, в три варианта (Икономичен, Стандартен и Разширен) използвайки рекламното послание: ..С пакет „Повече за теб“ получаваш всичко – тарифен план с до 1000 минути към всички мрежи в страната и чужбина, Светкавичен интернет за дома до 100 Mbps и Цифрова телевизия от Мтел с до 160 канала, заедно с устройство по твой избор”.

В решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се установи, че от страна на „Мобилтел“ ЕАД, заедно с предоставяните по пакетите услуги се предоставят и добавки с безвъзмезден характер, предлагани под формата на „подарък“, които не попадат в кръга на изрично посочените в закона изключения. Предвид предоставената от организатора на кампанията възможност да получат добавка както настоящи абонати на дружеството, така и на нови такива, Комисията достига до извода, че съществува реална възможност от пренасочване на абонати на конкуренти на „Мобилтел“ ЕАД към услугите на дружеството. В решението се посочва, че поведението на „Мобилтел“ ЕАД е от естеството да повлияе и да деформира потребителското търсене, като по този начин неблагоприятните последици от извършеното нарушение могат да доведат до негативен ефект върху конкуренцията.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията

Може да харесате още...