КЗК санкционира Кингс Табако за неизпълнение на влязло в сила решение

Комисията за защита на конкуренцията установи неизпълнение на влязло в сила свое решение от юни 2010 г., в частта му относно незабавното прекратяване на нарушението и налага санкция от 666 320 лв. на «Кингс Табако» ЕАД и 7120 лв. на «Финансконсулт» ЕООД.

С потвърденото решение КЗК е установила нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на «Кингс Табако» ЕАД, гр. Пловдив, както и нарушение по чл. 29 и чл. 32, ал. 2, от ЗЗК от страна «Финансконсулт» ЕООД, гр. Пловдив.

На 23 март 2011г. решението на Комисията, за прекратяване на нарушенията и незабавното изпълнение в тази му част, беше потвърдено с определение на ВАС.

Производството е образувано по искане на Сдружение «Българска асоциация на тютюневата индустрия» (БАТИ) по повод рекламата на цигари The King и Merilyn Slims.

Тогава анализът на Комисията показа, че надписа на билбордове „2.80 лв. промоционална цена” на цигари The King (White) е заблуждаваща реклама.

Законодателят е въвел строги ограничения и забрана за представяне на качествени характеристики при рекламата на цигари. Представянето на една заблуждаващо атрактивна цена дава нелоялно предимство на този участник на пазара спрямо неговите конкуренти.

Събраните данни доказаха също, че в ефира на телевизионния музикален канал Планета ТВ се излъчват поп фолк клипове на песни, в които по явен или скрит начин се рекламират процесните цигари, в абсолютно противоречие със регламентираните забрани за реклама на такъв вид продукти. В клиповете към песните са използвани различни подходи, за да се насочи вниманието на зрителя, като в някои от тях самите изпълнители държат кутии Merilyn или пушат цигари от тях. Съответно налице е пряка и явна реклама на цигари, изрично забранена по смисъла на чл. 35,ал.4 от ЗТТИ.

Производителя Кингс Табако и собственика на марките Финансконсулт, с бездействието си за преустановяванв на това поведение, неправомерно са извлекли облаги от излъчваните клипове.

Финансконсулт и Кингс Табако са осъществили скрита реклама на цигарите и чрез публикации в печатни медии, отново в абсолютно противоречие с регламентираните правила.

Предстои съдът да се произнесе по съществото на спора.

Източник

http://www.cpc.bg/

Може да харесате още...