КЗК санкционира „ЗАГОРА 2000“ ООД и „ЕДЕЛВАЙС – 77“ ЕООД за нелоялна конкуренция

КЗК санкционира „ЗАГОРА 2000“ ООД и „ЕДЕЛВАЙС – 77“ ЕООД за нелоялна конкуренцияКомисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „ЗАГОРА 2000“ ООД в размер на   479 970 лв. за извършено нарушение по чл.35, ал.1 от ЗЗК  във връзка с предлагане на краве сирене „Загорско Ситово“, чийто външен вид на опаковката  имитира външния вид  на опаковката на краве сирене „Добруджанско Ситово“, предлаган от  ЕТ „Интерес 2000 – Муса Мусов”.

Имуществена санкция е наложена и на „ЕДЕЛВАЙС – 77“ ЕООД в размер на  29 520  лв. за извършено нарушение по чл.35, ал.2 от ЗЗК  във връзка с производството на краве сирене „Загорско Ситово“ , върху етикета на който е използван знак ,  сходен на регистрирана комбинирана търговска марка на ЕТ „Интерес 2000 – Муса Мусов”, присъстваща на етикета на произвежданото от търговеца  сирене „Добруджанско Ситово“.

Искането е подадено от ЕТ „Интерес – 2000 – Муса Мусов”, „Интер ЕС 2000” ЕООД и „Био Мляко” ЕАД за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 и чл.29 от ЗЗК от страна „Загора 2000” ООД, „Еделвайс 77” ЕООД, „Маги – 2001” ЕООД, „СИБИЕС” ООД, „Самара-98” АД, „Девин Екс” ЕООД, по повод производството и разпространението на продукта краве сирене „Загорско Ситово“.

В решението се установи, че в периода от октомври 2013 г. до настоящия момент по силата на договор за възлагане, сключен с „Еделвайс 77“ ЕООД, „Загора 2000“ ООД осъществява в  населени места в областите Стара Загора и Хасково търговия с краве сирене „Загорско Ситово“, чийто външен вид имитира външния вид на краве сирене „Добруджанско Ситово“. Квалифицираното по чл.35, ал.1 от ЗЗК нарушение от Комисията е с продължителност повече от година и половина като е взето предвид обстоятелството, че преди да започне да дистрибутира процесния продукт, „Загора 2000“ООД е дългогодишен дистрибутор на продуктите на ЕТ „Интерес 2000 – Муса Мусов” и като такъв е изцяло запознат с тяхната визия, включително опаковка и етикети в съответните разновидности.

По отношение на производителя на „Загорско Ситово“-„Еделвайс-77“ ЕООД КЗК установи, че е извършено нарушение на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК чрез използване в противоречие с добросъвестната търговска практика на знак, сходен на наложената на българския пазар регистрирана комбинирана търговска марка на ЕТ „Интерес 2000 – Муса Мусов”, присъстваща върху опаковката на продукта краве сирене „Добруджанско Ситово”.

Относно Маги – 2001” ЕООД, „СИБИЕС” ООД, „Самара-98” АД  и „Девин Екс” ЕООД, Комисията установи, че същите не се намират в отношения на реална и пряка конкуренция с  ЕТ „Интерес 2000 – Муса Мусов”  и „Интерес 2000” ЕООД, от гледна точка на съответните географски пазари, на които осъществяват стопанската си дейност.

Може да харесате още...