КЗК санкционира Екобулпак

КЗК санкционира Екобулпак за увреждане доброто име на конкурентКЗК санкционира Екобулпак за увреждане доброто име на конкурент

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК от страна „Екобулпак” АД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 274 460 лв.

Производството е образувано по искане на “Импакт Корпорейшън” АД, конкурент на ответното дружество при разделното събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

Комисията установи, че „Екобулпак” АД е създало опасност от увреждане доброто име и доверието в конкурента си, като в периода 23.02.2012 – 01.03.2012 информира клиенти на молителя за наложена санкция от МОСВ на “Импакт Корпорейшън” АД под формата на продуктова такса, което би могло да доведе до отнемане на лиценза на дружеството, както и че същото е в несъстоятелност. Информацията е съпроводена от представяне на дейността на акционерно дружество „Екобулпак” и офертата му за 2012 г. Същевременно решението на МОСВ за наложената продуктова такса към момента на изпращане на съобщенията не е влязло в сила.

КЗК счита, че подобен агресивен маркетингов подход за привличане на потенциални клиенти, като за целта се преувеличават и представят общодостъпни факти в изопачен вид, е недобросъвестно поведение, което категорично противоречи на правилата на лоялната конкуренция.

При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание тежестта на нарушението и икономическото състояние на ответното дружество

Може да харесате още...