КЗК санкционира Адифарм за имитация

имитация

КЗК санкционира Адифарм за имитация. Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Адифарм” ЕАД и наложи  имуществена санкция в размер на 51 130 лв.

КЗК санкционира Адифарм за имитация

Производството установи, че от края на м. февруари 2011 г., в рамките на 2 месеца и 16 дни, ответното дружество разпространява лекарствения продукт «Аспетин Протект Адифарм» с цялостен външен вид максимално наподобяващ продукта «Аспирин Протект» на Байер. От края на 2006 г. до този период Адифарм предлага на пазара лекарството «Тромбогард», аналог на «Аспетин Протект». КЗК санкционира Адифарм за имитация

КЗК санкционира Адифарм за имитация

КЗК счита, че тази нарочна промяна е допълнително доказателство, че ответника е целял наподобяване на популярния продукт на групата на Байер.КЗК санкционира Адифарм за имитация

При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание характера и краткия период на нарушението и икономическото състояние на дружеството, като се е ръководила от разбирането си, че санкцията трябва да има превантивен характер срещу бъдещи недобросъвестни действия.

Имитация е предлагане на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата.

Забранява се използването на фирма, марка или географско означение, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите.

Източник: Комисия за защита на комкуренцията

Може да харесате още...