КЗК разреши Фикосота да придобие Итал Фууд

КЗК разреши Фикосота Синтез да придобие Итал Фууд Индъстри Комисията за защита на конкуренциятаКЗК разреши Фикосота Синтез да придобие Итал Фууд Индъстри

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на самостоятелен контрол от страна на «Фикосота Синтез» ООД, Шумен, върху «Итал Фууд Индъстри» АД, Шумен, чрез договор за покупко-продажба на акции.

«Фикосота Синтез» ООД произвежда и търгува с почистващи и миещи продукти – перилни препарати, омекотители, детергенти за съдове и за дома (Savex, Tema, Semana, Eliese, Ехо Hydrobalsam, Feya Рowergel, ONyx Professional), продукти за лична грижа и грижа за тялото – сапуни, шампоани (Teo bebe, Teo, Teo body, Fiona, tete-à-tête, Teo hair), хигиенни продукти за еднократна употреба – тоалетна хартия, бебешки пелени и др.

«Итал Фууд Индъстри» АД произвежда и продава (основно на територията на страната) на стоки от хранително-вкусовата промишленост, вкл. сладки снаксове (шоколадова вафла „MY MOTTO”), солени снаксове (хлебни снаксове „BRUSCHETTI MARETTI”, „FETTUCCINE MARETTI”, „KUBETI” и др.

Проучването показа, че двете дружества оперират на различни продуктови пазари. От 2011 г. придобиващото едноличен контрол предприятие участва като търговец единствено на пазара на млечни продукти – сирене и кашкавал. Нито едно от тези дружества не присъства на продуктов пазар, който е съседен, тясно свързан с продуктов пазар, на който другият участник в концентрацията осъществява дейност, поради което КЗК приема, че няма пазари, върху които сделката ще окаже въздействие.

Комисията счита, че нотифицираната концентрация не би могла да доведе до съществена структурна промяна на пазара, респ. до установяване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.

КЗК постанови незабавно изпълнение на решението.

Източник:http://www.cpc.bg

Може да харесате още...