Концентрация на пазара със стоманени продукти

КЗК разреши концентрация на пазара на търговия със стоманени продукти stomanaКЗК разреши концентрация на пазара на търговия със стоманени продукти

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация, изразяваща се в придобиване на самостоятелен контрол от страна на „ХЪС“ ООД, гр. Пловдив, върху „Металснаб България“ АД, гр. София. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

Сделката ще окаже въздействие върху пазара на дистрибуция и търговия с стоманени продукти и изделия от тях основно на територията на България.

Анализът на КЗК показва, че общият дял на участниците не надхвърля 15 % при продажбата на стоманени продукти, като пазарът е динамичен, с лесно преодолими бариери, свързани основно с наличието на финансови ресурси за започване на дейността – наемане или придобиване на складови бази и закупуване на продуктите. През последните години се появяват нови дружества, част от международни компании, които нямат постоянно пазарно присъствие, но осъществяват големи доставки на метали. Подобна динамика на пазара изключва възможността даден търговец да придобие и запази за продължителен период от време водеща пазарна позиция. Също така е налице конкуренция при предлагането на тези продукти и в по-широки граници от територията на страната, което допълнително увеличава конкурентния натиск върху българските дистрибутори на стоманени продукти. Клиенти на участниците в сделката посочват, че на пазара има достатъчно други търговци, местни и от съседни държави, които доставят стоманени продукти при идентични условия на тези, предлагани от участниците в концентрацията.

Комисията разрешава концентрацията, като счита, че новата група трудно би достигнала до господстващо положение, което значително би ограничило конкуренцията на пазара.

Може да харесате още...