КЗК установи нарушения по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Мебели Лудвиг България“ ЕООД

ЗЗККомисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Мебели Лудвиг България“ ЕООД при рекламиране на продукти с намаление и на кухни на половин цена.

Производството е образувано по искане на „Еником-М“ ООД с твърдения за извършени нарушения по чл. 29 и чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Мебели Лудвиг България“ ЕООД. 
В рамките на периода от декември 2016 г. до октомври 2017 г. „Мебели Лудвиг България“ ЕООД предлага постоянни намаления на разнообразни по асортимент и цена продукти, които рекламира, като намаления от „стара цена“ и намаления от „препоръчана цена на производител“, въпреки че по отношение на по-голяма част от изследваните продукти съответните производители /доставчици не определят препоръчителни цени. На второ място в рамките на проучването се установи, че независимо от начина, по който се определя намалението (спрямо препоръчани цени на производител или досегашни продажни цени), на потребителя не се предоставя винаги реално намаление. Комисията определи имуществената санкция за нарушаване на ЗЗК в размер на 6 % от размера на нетните приходи от продажби на дружеството за 2017 г., което възлиза на 462 840 лв. 
Във връзка с второто от нарушенията по чл. 29 и чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК, в производството се установи, че в радиореклама на промоция „Всички кухни на ½ цена“ дружеството използва послание („поръчай само сега“), с което се внушава краткосрочност на офертата с цел реализиране на продажба (поръчка на кухня) при условията на спешност, въпреки че промоцията трае продължителен период от време и е проведена многократно в рамките на 2017 г. За това нарушение Комисията наложи имуществената санкция в размер на 1 % от размера на нетните приходи от продажби на дружеството за 2017 г., което възлиза на 77 140лв.
Източник: Комисия за защита на конкуренцията

Може да харесате още...