Санкция на „Тъканна банка САДАСА 2007”

КЗК наложи санкция от 20 600 лв. на „Тъканна банка САДАСА 2007”

        КЗК наложи санкция от 20 600 лв. на „Тъканна банка САДАСА 2007”
      Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение по чл. 32, ал.1, във връзка с чл.33 от ЗЗК, от страна на „Тъканна банка САДАСА 2007” ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството от 20 600 лв.

„Тъканна банка САДАСА 2007” се занимава с вземане, изследване, етикетиране, обработване, транспортиране, съхраняване и преработка на органи, тъкани и клетки за медицински цели. Представител е на английската тъканна банка Cells4life.

Производството установи, че в период от 10 месеца ответното дружество разпространява рекламни брошури в «Майчин дом» – Варна, които гласят, че Cells4life е „единствената банка, която застрахова пробите на стойност 1 милион британски паунда”.

В хода на проучването рекламодателят не можа да подкрепи верността на твърдението, като не представи доказателства за налична застраховка на пробите от 1 млн. британски лири, поради което КЗК счита, че поднесената информация има заблуждаващ характер. Съществено в случая е, че рекламата е насочена към определена категория потребители – бъдещи родители, които биха проявили сериозен интерес към услугата в името на здравето на своите децата, но същевременно са в невъзможност да проверят истинността на информацията.

При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението.

Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.

При определянето на рекламата като заблуждаваща се взимат предвид и характеристиките на стоките и услугите, като: наличност, вид, изработка, състав, начин и дата на производство на стоките или изпълнение на услугите, годност за употреба, начини за употреба, количество, географски и търговски произход, резултати, които могат да се очакват от тяхната употреба, резултати и съществени характеристики от изпитванията или извършените проби върху стоките или услугите.

Може да харесате още...