Меморандум за сътрудничество

КЗК и УНКТАД подписаха Меморандум за сътрудничествоКЗК и УНКТАД подписаха Меморандум за сътрудничество

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията г-н Петко Николов и  г-н Петко Драганов, заместник главен секретар на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД), сключиха Меморандум за сътрудничество в областта на политиката на конкуренция в рамките на среща на Междуправителствената група от експерти в Женева, Швейцария.

УНКТАД е орган към ООН, чиято основна цел е да подпомага развиващите се страни и икономиките в преход.

Двете институции възнамеряват да обединят усилията си за реализирането на инициативата на КЗК за създаване на регионален център за ведомствата по конкуренция от Западните Балкани. Проектът цели България, като страна членка на ЕС, да предаде своя опит в областта на правото и политиката на конкуренция на ведомствата от Западните Балкани чрез създаване на постоянно действаща платформа за техническа помощ, обмяна на опит и консултиране в областта на конкурентното право.

Основната цел на инициативата е подпомагане на националните органи в процеса на усъвършенстване на законодателните рамки в областта на конкуренцията, либерализацията на регулираните пазари, институционалното изграждане и ефективното функциониране на ведомствата, процеса на преговори за присъединяване към ЕС.

В рамките на срещата на Междуправителствената група от експерти председателят на КЗК участва и в семинар на Съвета по конкуренция на страните от Средиземноморския регион, на който той е член и един от основателите.

Може да харесате още...