Проверка на Топлофикация София

КЗК извърши проверка на място в офиси на топлинни счетоводители и Топлофикация София ТоплофикацияКЗК извърши проверка на място в офиси на топлинни счетоводители и Топлофикация София

Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офисите на Иста България ЕООД, Техем Сървисис ЕООД и Топлофикация София ЕАД във връзка с образувано производство за установяване на евентуално извършено нарушение на разпоредбите на глава ІІІ и глава ІV от ЗЗК от страна на топлопреносното дружество и дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия.

КЗК се самосезира въз основа на извършено предварително проучване относно организацията и функционирането към настоящия момент на пазара на доставка (продажба) на топлинна енергия на потребители за битови нужди и пазара на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в гр. София. Производството пред КЗК цели да проучи поведението на дружествата за дялово разпределение и на Топлофикация София при формирането на цените на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в етажна собственост.

Проверката на място беше извършена от служители на КЗК, със съдействието на представители на МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд, град София.

Предстоящият подробен анализ на събраните документи ще покаже дали са налице достатъчно доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение. В случай че такива бъдат отправени, ответните дружества ще имат възможността да упражнят правото си на защита. След приключването на процесуалните действия по преписката КЗК ще се произнесе окончателно по случая.

Може да харесате още...