МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – ПРОФ. К. КАЦАРОВ

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ:

„ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. КОНСТАНТИН КАЦАРОВ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО”

С проведената на 7 ноември 2023 година конференция Департамент Право на Нов български университет, отбеляза 125-ата годишнина от рождението на проф. Константин Кацаров.

Изключителна личност, родолюбец, забележителен юрист и преподавател!

Форумът под надслов: ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. КАЦАРОВ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО се проведе в аудитория 210 на Нов български университет, носеща неговото име. Научната конференция открит от проф. Веселин Вучков- ръководител на Департамент „Право”. Бяха отправени приветствия от зам. Министъра на образованието и науката д-р Емилия Лазарова;

от г-н Ал. Кацарски зам. председател на Арбитражния съд към Българска търговско-промишлена палата;

от г-н Ерик Евтимов- член на Управителния съвет на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови” към Женевския университет.

С особено вълнение аудиторията изслуша разказа на г-н Владимир Йосифов, дългогодишен директор в Световната организация за интелектуална собственост, за неговата среща с проф. Кацаров.

Специални гости бяха секретарят на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови” д-р Камелия Шизу;

проф. д-р Сергей Игнатов, ректор на университета в годината на тържественото именуване на зала 210 на името на бележития учен;

д-р Силвия Найденова, директор на библиотеката на Българска академия на науките и

г-жа Мая Димитрова- ръководител направление „Обслужване на потребители” от Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Присъстваха преподаватели и научни работници от СУ”Св. Кл. Охридски”, Университета за национално и световно стопанство, Института за държавата и правото при БАН, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Института за интелектуална собственост и иновации, колеги и студенти.

Академично слово

Академично слово за професор КОНСТАНТИН КАЦАРОВ произнесе проф. Веселина Манева. В словато си тя обърна внимание на живота, научното творчество, сложната научна среда в която той твори, бурните исторически промени по време на които е живял и работил и дълбоката следа която оставя след себе си.

Второ издание на книгата на проф. К. Кацаров

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ПРОФ. К. КАЦАРОВ

откриване

Департамент „Право” съвместно с Издателството на Нов български университет представиха новото Второ издание на книгата на проф. К. Кацаров „Материална основа и правна природа на индустриалната собственост. Сравнително изследване и опит за теория в системата на българското право”, част от поредицата на университета „Българско юридическо наследство”. Първото издание на книгата излиза през 1929 г. и е първото монографично изследване в областта на индустриалната собственост у нас.

Участниците в конференцията представиха научни доклади в различните правни отрасли, в които са изследванията и достиженията на проф. Кацаров в българската и световна правна доктрина и практика: интелектуална собственост, международно публично право, и най-вече търговско и вещно право. Проведоха се интересни разговори и дискусии.

По време на МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – ПРОФ. К. КАЦАРОВ организаторите представиха изложба с негови трудове. На организираната изложба с книги на проф. Кацаров бяха представени ценни издания:

първото издание на преиздадената днес книга „Материална основа и правна природа на индустриалната собственост. Сравнително изследване и опит за теория в системата на българското право”, предоставена специално от библиотеката на БАН;

Справочникът по патенти на Константин Кацаров, от 1931 г., предоставен от Националната библиотека;

Книгата на проф. Кацаров „Правото на индустриална собственост и авторски права в СССР и европейските страни с народна демокрация” (оригинал, на немски език), издадена през 1960 г. във Вайнхайм, Германия, предоставена с любезното съдействие на г-н Вл. Йосифов от библиотеката на Световната организация за интелектуална собственост;

както и книги от библиотеката на Нов български университет.

Част от конференцията беше посветена на бъдещите изследователи и юристи. Представени бяха, както докторантски тези, така и победителите в обявения конкурс на IPBulgaria и Департамент „Право” за студентско есе „Творчеството на проф. Константин Кацаров през погледа на бъдещите юристи”.

Личността и делото на проф. Кацаров обедини участниците в отминалия форум и даде възможност всички да се докоснат до неговите книги, до неговата мисъл и творчески дух. 

Медиен партньор на конференцията – IP Bulgaria.

Може да харесате още...