hfhfhfhfhfh

Обхват на класовете – класификация на стоки и услуги

класификацияПоследното издание на бюлетина IPC&C (сътрудничество и конвергенция) се фокусира върху споразумението, постигнато от експерти от национални ведомства по интелектуална собственост, потребителски организации и OHIM, относно принципите на нова обща практика в Конвергенцията по Проекта за заглавия на класовете.

Това споразумение по принципите, на технически етап бе постигнато от работната група по време на скорошна среща, като ще се използва структура на “обхвата на класовете”, която идеално представя съдържанието на определен клас в определен момент.

След договорените принципи, ще бъдат довършени йерархичните структури – въз основа на Ницската класификация, заедно с обхвата на класовете. Това се предприеме на предвидена за съгласуване среща и като последна стъпка, представено за окончателно приемане пред Административния борд през ноември.

Онлайн бюлетинът IPC&C представя новини, свързани с дейности на Фонда за сътрудничество Конвергентната програма, и вече е наличен за сваляне на 22 езика.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...