Канада, Китай и САЩ се присъединиха към Designview

DesignviewНа 14 септември 2015г. Ведомството за интелектуална собственост на Канада, Държавната служба за интелектуална собственост на Народна република Китай и Ведомството за патенти и търговска марки на САЩ се присъединиха към Designview, инструмента за търсене на регистрирани промишлени дизайни. DesignView е най-големия безплатен онлайн инструмент за търсене на регистрирани дизайни.

С присъединяването на трите ведомства, участващите служби за интелектуална собственост вече са 35. Добавянето на 150.000 промишлени дизайни от CIPO, 3,3 милиона промишлени дизайни от SIPO и почти 725.000 промишлени дизайни от USPTO означава, че в платформата вече са налични над 8,6 милиона промишлени дизайни. От въвеждането си на 19 ноември 2012г., инструментът е обслужил повече от 800.000 търсения от 135 различни държави, като потребителите от Испания, Германия и Великобритания са сред най-честите потребители.

Designview вече е достъпен на 30 различни езика в следствие на добавянето на китайски (опростен, PRC).

Организация, която извършва дейност само в една или две страни, може да избере да получи закрила като кандидатства отделно пред съответните официални национални служби за регистрация на дизайни (обикновено службата за патенти и марки). В рамките на Европа по-широк географски обхват (27 държави-членки) може да бъде получен с представянето на единна заявка пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар на Европейския съюз (OHIM).

Designview представлява електронен инструмент за консултации, който позволява на всеки потребител в интернет да извършва безплатно търсене в дизайните на всички участващи служби, включително OHIM и националните служби. Инструментът работи с много езици, използва се лесно и чрез единна платформа предоставя достъп до заявките за дизайни и техните регистрации, предоставени от участващите служби. Всяка служба е собственик на предоставеното от нея съдържание и носи отговорност за ежедневното му актуализиране.

Отговорност за точността на съдържащите се в Designview данни носят единствено участващите официални служби или организацията, която ги предоставя. Ето защо по правило в Designview се отразяват достоверно регистрите на дизайните на участващите служби или организации към момента на консултацията.

Източник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

Може да харесате още...