Неефективна кампания за опазване на авторски и индустриални права провежда Китай

праваПредставител на американското правителство в Пекин по въпросите на интелектуалната собственост, критикува Китай за неефективно провеждане на антипиратската кампания. Китайското правителство провежда кампанията с цел увеличаване на общественото внимание по въпросите на интелектуалната собственост и прекратяване на нарушенията, свързани с авторски права и индустриални права на собственост.

Според Нанси Кремер, американско аташе в американското посолство в Пекин, с приключване на кампанията и китайското правителство ще престане да отделя такова внимание и ресурси в борбата срещу нарушение на авторски права и права на индустриална собственост.

Автор

Даниела Сапунджиева

Източник:

http://www.managingip.com/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

Портал IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

 

Може да харесате още...