Какво стана ясно на срещата на мрежата на автентичните градове – Authenticities за сферата на интелектуалната собственост?

Authenticities

На 4 април 2022 г. в Солун се проведе среща на шестте града в ЕС, част от мрежата на автентичните градове – Authenticities, на която бе обсъдено актуалното състояние на мрежата, текущите действия и следващите етапи в дейността ѝ. Това бе първата среща на всички „автентични“ градове от създаването ѝ през 2020 г.

Според официалния сайт на мрежата на „автентичните“ градове дескрипцията на мрежата е  следната: “Authenticities е инициатива, предназначена да даде възможност на властите на местно ниво да ангажират граждани и партньорски организации в целия ЕС в борбата срещу фалшифицирането с оглед създаване на Европейска мрежа от автентичност.”

Към момента част от мрежата Authenticities са шест европейски града – Мадрид (Испания), Солун и Миконос (Гърция), София и Пловдив (България) и Банска Бистрица (Словакия). Градовете организират мероприятия и различни активности през цялата година, за да наблегнат и изтъкнат кои са опасностите от фалшификации, организират обучения за местните власти и разработват кампании за повишаване на информираността на потребителите и представителите на различни бизнеси.

На 4 април 2022 г. в Солун, Гърция се проведе първата среща на всички „автентични“ градове от създаването на мрежата през 2020 г. На нея присъстваха представители на шестте града в ЕС, част от мрежата – представители на националните служби за интелектуална собственост и заинтересованите страни от участващите държави от ЕС, както и съответно от градовете членки.

Срещата цели да създаде платформа за обмен на идеи и адекватна комуникация между различните заинтересовани страни и да привлече нови участници в мрежата. Фокусът на дискусията бе актуалното състояние на мрежата, текущите ангажименти и цели, както и бъдещи планове. Основният стремеж на мрежата е да дава информация и да защитава производителите и потребителите за възможните щети от фалшификацията и кражбата на интелектуална собственост.

Според официалния сайт на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) “Близо 1 от всеки 10 европейци (9%) заявяват, че са били подведени да закупят фалшификат. В държави като България този брой е дори по-висок (19%).”

Вредите, нанесени според докладвани случаи, включват загуба на оборот, накърняване на репутацията и загуба на конкурентно предимство.

Изпълнителният директор на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) Кристиан Аршамбо споделя, че “Това е проект, който събира две основни неща – осъзнаване и промотиране. Необходимо е да осъзнаем, че пиратството и фалшификацията са заплаха, както и да промотираме градовете с автентични продукти. Всички ние осъзнаваме проблема и работим върху него. Надяваме се, че още градове ще се присъединят към идеята за автентичност.“

На официалната церемония на 4 април 2022 в Солун, българското Патентно ведомство получи отличие за участието си в проекта “Европейска мрежа на автентичностите“ и успешното сертифициране на София и Пловдив като част от мрежата.

„Варна и Търговище ще бъдат следващите градове, на които ще обърнем внимание, когато говорим за защита на автентичността в България.“, това казаха Ивета Истилиянова, заместник-председател на Патентното ведомство на Република България и Ирина Николова, „Международно сътрудничество и проекти“ към Патентното ведомство на Република България.

Информация за всички активности на автентичните градове – Authenticities можете да следите на официалния сайт на мрежата.

Може да харесате още...