Какво представлява Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА)?

Официален отговор на Европейската комисия

АСТА

За какво се отнася АСТА?

 • С АСТА ще се подпомогне сътрудничеството между държавите за по-ефективна борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост (ПИС).
 • АСТА е от ключово значение за предприятията с бизнес в световен мащаб. Често много от тях са жертва на нарушения и кражби на техните авторски права, търговски марки, патенти, дизайни и географски означения, извършвани от организирани престъпни групи.
 • Пример: автор, чиято книга е обект на пиратство извън ЕС, или модна къща, откриваща фалшификати на дрехите, които продава: АСТА ще хармонизира правилата, определящи какво може да се предприеме в такъв случай. Всеки, който притежава ПИС (от производителя на вино „Chianti“ до собственика на софтуер за развлечение), ще може по-лесно да се обръща към органите на съдебната власт и митническите и полицейските органи с оглед на защитата на правата си от фалшификатори или нарушители.
 • Носителите на правата ще могат да разчитат на ефективни и до голяма степен общи правила по отношение на начина, по който се разглежда жалбата им. Това включва серия от практически аспекти: каква спешна защита може да получи носителят на правата, какви доказателства се събират и съхраняват, какво ще се случи с фалшифицираните стоки, след като са иззети?
 • Защо ЕС подкрепя АСТА? Тъй като АСТА гарантира, че вече високите стандарти на ЕС за защита на интелектуалната собственост ще станат световни, като така ще се защитят работните места в Европа, и тъй като Европа губи повече от 8 милиарда евро на година заради фалшифицираните стоки на пазара ни.За какво не се отнася АСТА?
 • АСТА не е основание за проверка, нито наблюдение на съобщенията на частните лица в интернет. То няма да доведе до цензура на уебсайтовете. АСТА не касае начина, по който гражданите използват интернет.
 • АСТА няма да доведе до ограничения на основните права (например граничен контрол на преносимите компютри на пътниците във въздушния транспорт и наблюдение на интернет трафика). Спазването на основните права, като неприкосновеността на личния живот, свободата на изразяване и защитата на данните, е изрично посочено като основен принцип в Споразумението.
 • С АСТА не се променя действащото законодателство на ЕС. То не създава нови права върху интелектуалната собственост, а касае процедурите и мерките с оглед както на защитата на съществуващите права, така и на действията при нарушения в големи размери, често извършвани от организирани престъпни групи.
 • Ползите за хората и икономиката в ЕС
 • Икономиката на ЕС може да остане конкурентоспособна само благодарение на иновациите, градивното мислене, качеството и изключителните права върху марките. Това са някои от нашите основни сравнителни предимства на световния пазар и те са защитени чрез ПИС.
 • Защитата на ПИС означава защита на работните места в ЕС. По-стриктното прилагане на ПИС ще гарантира, че иновативните работни места ще останат в ЕС.
 • Също така фалшифицирането генерира големи печалби за организираните престъпни групи и изкривява пазара чрез насърчаване на незаконните действия сред бизнеса.

Всяка година ЕС губи митнически приходи и данъци, възлизащи на няколко милиарда евро – цена, която в крайна сметка се заплаща от европейския данъкоплатец.

Последиците за икономиката на ЕС от фалшифицирането и пиратството

 • Между 2005 г. и 2010 г. националните митнически органи в ЕС отчетоха утрояване на броя на фалшифицираните стоки, които влизат на пазара на ЕС.
 • Статистическите данни, публикувани от Европейската комисия през юли 2011 г., показват силна тенденция към увеличение на броя на пратките, при които съществуват съмнения за нарушения на ПИС. През 2010 г. митниците са регистрирали около 80 000 случая, т.е. налице е почти удвояване на броя спрямо 2009 г. Повече от 103 млн. фалшиви продукта са били задържани на външната граница на ЕС.
 • В проучване на ОИСР от 2009 г. във връзка със световното измерение на фалшифицирането и пиратството се посочва, че международната търговия с фалшифицирани стоки се е увеличила от малко над 100 милиарда USD през 2000 г. на 250 милиарда USD през 2007 г. Тази сума е по-голяма от националния БВП на около 150 държави.
 • С АСТА не се променя законодателството на ЕС
 • АСТА няма да промени законодателния корпус на ЕС, тъй като той е вече значително по-развит, отколкото сегашните международни стандарти.
 • С АСТА ще се определят само редът и условията, при които бизнесът и гражданите могат да защитават правата си в съда, на границите или в интернет. С него не се създават нови ПИС, нито се определят тяхното придобиване, времетраене, обхват на защита, регистрация и др. Държавите, които са страни по АСТА, ще гарантират защитата на правата така, както са установени на национално ниво.

ACTA ще създаде затруднения за бедните държави при закупуване на евтини лекарства

 • Няма нито една разпоредба в ACTA, която пряко или косвено би могла да засегне законната търговия с генерични лекарства или, по-общо, общественото здравеопазване в световен план.
 • Напротив, Споразумението изрично се позовава на Декларацията от Доха за интелектуалната собственост и общественото здраве. Също така патентите са изключени от наказателните и граничните мерки в ACTA.
 • Прозрачност

Окончателният текст на ACTA е достъпен за всички от ноември 2010 г. и вече беше предоставен на обществеността при преговорите. Текстът е също така достъпен на всички официални езици на ЕС на следната връзка.

 • Европейската комисия организира четири конференции със заинтересованите страни по въпросите на ACTA (проведени на 23 юни 2008 г., 21 април 2009 г., 22 март 2010 г. и 25 януари 2011 г. в Брюксел), които бяха отворени за всички — гражданите, промишлеността, неправителствените организации и пресата.
 • Преговорите по АСТА не бяха тайни. Обичайна практика е преговорите да са поверителни (иначе как би могло да се преговаря?), но има ясно разписани правила за начина, по който членовете на Европейския парламент (европейския демократичен представител) следва да бъдат информирани за подобни търговски преговори. Тези правила бяха стриктно спазвани.
 • Комисарят по търговията Карел де Гухт участва в три пленарни дебата, отговори на множество писмени и устни въпроси и на две резолюции и една декларация на Европейския парламент, докато службите на Комисията организираха няколко специални информационни срещи както за членовете на Европейския парламент по време на преговорите, така и за международната преса.
 • Кои са участващите страни?
 • Австралия, Канада, Европейският съюз, Япония, Корея, Мексико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, Швейцария и Съединените американски щати.
 • Очаква се, че големите държави, изправени пред същите проблеми с фалшифицирането и пиратството, ще се присъединят към Споразумението на по-късен етап.
 • Хронология на Споразумението
 • През 2007 г. започна обсъждането на Споразумението. През юни 2008 г. стартираха официалните преговори и се проведоха седем кръга преговори.
 • През ноември 2010 г. преговорите приключиха и понастоящем са в ход националните процедури на преговарящите страни във връзка с ратификацията. Окончателният текст е достъпен тук.
 • Освен ЕС, Швейцария и Мексико, всички останали страни подписаха АСТА през декември 2011 г.
 • ЕС подписа АСТА на 26 януари 2012 г. в Токио. ACTA съдържа разпоредби във връзка с прилагането на нормите на наказателното право — сфера, в която компетентността е поделена между ЕС и неговите държави-членки. Ето защо е необходимо Споразумението да се подпише и ратифицира от ЕС и всички негови 27 държави-членки.
 • Какво предстои?

След подписването на АСТА от ЕС и неговите държави- членки, Европейският парламент ще бъде официално уведомен и ще започне своята процедура за одобрение. Това ще включва обсъждане в различни комисии (Комисията по международната търговия, Комисията по гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи и Комисията по правните въпроси) и евентуално ще се организира публично изслушване. Най-вероятно гласуването за одобрението ще се състои в края на лятото на 2012 г.

След като Европейският парламент даде одобрението си и след приключване на националните процедури по ратификация в държавите-членки, Съветът на министрите трябва да приеме окончателното решение за сключване на Споразумението. След това ще бъдат уведомени останалите страни, които са подписали АСТА, и Споразумението ще влезе в ила за ЕС.

Може да харесате още...