Какво е „използване“ на произведение?

Използване на обект на авторско право е:

 • възпроизвеждането на произведението;
 • разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;
 • публичното представяне или изпълнение на произведението;
 • излъчването на произведението по безжичен път;
 • предаването и препредаването на произведението по кабел;
 • публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
 • превеждането на произведението на друг език;
 • преработката на произведението. Преработка е и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на ново, производно от него произведение;
 • реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен;
 • предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
 • вносът и износът на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото.

Използване на произведение е налице, когато действията се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица.

Може да харесате още...