Италия удължи срока на авторско право за изпълнители

авторско право за изпълнителиИталианският  Законодателен Указ № 22 от 21ви Февруари, 2014г., който въвежда директива номер 2011/ 77 на Европейския съюз относно срока за закрила на авторското право и някои сродни права, влезе в сила на 26ти март 2014г.

Италианското авторско право разшири защитата на авторско право за изпълнители и продуценти на звукозаписи върху музикални записи в рамките на ЕС от 50 на 70 години.

Според измененията на член 75 и 85 от италианския закон за авторското право “ правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи имат срок на защита от 50 години, считано от изпълнението или  създаването на звукозаписа; ако записът на изпълнението чрез звукозапис е законно публикуван или публично разпространен в рамките на срока от 50 години, правата имат срок от 70 години(50 преди изменението), считано от датата на първото публикуване или, ако е било по-рано, от тази на първото публично съобщаване.“

Два нови членове бяха добавени към италианския закон за авторското право, които регламентират съответно възнагражденията на договори и правото на изпълнителя да се оттегли.

Според българския Закон за авторското право и сродните му права, авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът от 70 години започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.

Може да харесате още...