hfhfhfhfhfh

Испания (OEPM) се отказва от системата за търсене на Общността

През септември 2011г., Oficina Española de Marcas y Patentes (OEPM) информира OHIM за решението си да излезе от системата за търсене, предвидена в чл.38 CTMR. Това решение влезе в сила на 1 януари 2012г., свеждайки броя на участващите в системата страни на десет: Чехия, Дания, Гърция, Литва, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Словакия и Финландия.

Като резултат от тази промяна, заявки за регистрация на търговска марка на Общността (европейска търговска марка) с национални искания за проучване и дата на приемане през 2011г. ще бъдат изпращани на OEPM, а приложимата такса ще бъде €132 – €12 на участващо ведомство.

Заявки за регистрация на търговска марка на Общността с национални искания за проучване и дата на приемане през 2012г. няма да бъдат изпращани на Испанското ведомство, а съответната такса ще бъде €120, считано от 1 януари.

Източник: OHIM

Може да харесате още...