Испания (OEPM) се отказва от системата за търсене на Общността

През септември 2011г., Oficina Española de Marcas y Patentes (OEPM) информира OHIM за решението си да излезе от системата за търсене, предвидена в чл.38 CTMR. Това решение влезе в сила на 1 януари 2012г., свеждайки броя на участващите в системата страни на десет: Чехия, Дания, Гърция, Литва, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Словакия и Финландия.

Като резултат от тази промяна, заявки за регистрация на търговска марка на Общността (европейска търговска марка) с национални искания за проучване и дата на приемане през 2011г. ще бъдат изпращани на OEPM, а приложимата такса ще бъде €132 – €12 на участващо ведомство.

Заявки за регистрация на търговска марка на Общността с национални искания за проучване и дата на приемане през 2012г. няма да бъдат изпращани на Испанското ведомство, а съответната такса ще бъде €120, считано от 1 януари.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...