hfhfhfhfhfh

Испания вече използва Similarity

ohim Similarity (сходство)Испанското патентно ведомство вече използва инструмента Similarity (сходство).

Това последно изпълнение прави общия брой ведомства, които използват Similarity, осем, включително Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM.

Similarity е инструмент за търсене, който позволява на потребителите правилно да преценяват дали дадени стоки и услуги се считат за сходни, и до каква степен, или различаващи се, според участващите ведомства за интелектуална собственост.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...