Исландия се присъедини към TMview

маркиСчитано от 24 ноември 2014г., Исландското патентно ведомство (ELS – IPO) предоставя информацията за регистрираните от него търговски марки като част от инструмента за търсене TMview.

Интегрирането на ELS – IPO е резултат от Програмата за международно сътрудничество, координирана от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM заедно с международните партньори на организацията.

С това ново разширение общият брой ведомства, участващи в инструмента за търсене на марки TMview става 37, а с добавянето на над 47000 исландски търговски марки, TMview вече предоставя информация и достъп до почти 24,6 милиона търговски марки.

От въвеждането на TMview на 13 април 2010г., инструментът е обслужил повече от 10 милиона търсения от 214 различни държави като потребителите от Испания, Германия и Италия са сред най-честите потребители на сайта.

Базата данни на инструмента за търсене на марки TMview съдържа информация от повечето национални служби в областта на индустриалната собственост в ЕС, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM и редица международни партньорски служби в областта на заявките за марки и регистрираните марки извън ЕС. Информацията може да бъде намерена на всички езици, използвани в участващите ведомства. Въпреки, че данните са достъпни чрез централизирана система, всяко ведомство остава техен собственик и продължава да носи отговорност за поддържането им.

Източник: Ведомство за марки и дизайни на Общността

Може да харесате още...