Иран стартира електронна система за заявки на търговски марки

iran заявкиИранският регистър за търговски марки пусна в действие електронна система за заявки на търговски марки на 18 ноември 2012, която позволява заявките за търговски марки да бъдат подавани „онлайн”. Това развитие следва успешното въвеждане на системата за електронно заявяване на патенти и промишлени дизайни преди няколко месеца.

Понастоящем регистрите за търговски марки, патенти и промишлени дизайни приемат само електронно подаване на заявки. Няма промени по процедурите за подаване или формалните изисквания, но нов формат номер на заявка ще бъде издаван автоматично от електронната система за заявки. Оригиналните съпътстващи документи (т.е. пълномощно, учредителни документи на заявителя) все още се изисква да се подават към Ведомството на хартиен носител.

Електронната програма за подаване на заявки за търговски марки и системата за обработването им  е на разположение на http://iripo.ssaa.ir. Програмата е разработена само на ирански език и все още няма английска версия.

Системата предоставя проучвания, кореспонденция, публикуване и регистрационни процедури по електронен път. Въпреки това процедурите по опозиция, изслушване, подновяване, прехвърляне на права и вписването на лизценз, се обработват както преди.

Иранският Патентен офис и Офисът за Промишлен дизайн са пуснали в действие електронната система за заявки преди няколко месеца. Електронната програма за подаване на заявки за патенти и индустриални дизайни и системата за обработването им  са налични само на ирански език на същия адрес http://iripo.ssaa.ir.

Иранската служба за Индустриална собственост постепенно преминава към изцяло електронен офис, което ще се осъществява поетапно през следващите години.
Източник:

Raysan Patent & Trademark Agents
www.irantm.com

Може да харесате още...