Интернет магазин обвинява конкурент в имитация

Интернет магазин за дамски и мъжки облекла обвинява конкурент в имитация eu-online-shoppingИнтернет магазин за дамски и мъжки облекла обвинява конкурент в имитация

Комисията за защита на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от страна на „КЛОТИНГ БРАНДЕД“ ООД спрямо „Ивет БГ“ – притежател на един от най- известните и утвърдени интернет магазини за дамски и мъжки облекла в България, интернет магазина IVET.BG.

Искателят твърди, че „Клотинг брандед” ООД използва домейна, наименованието и логото Ivon.BG също за интернет магазин за дамски и мъжки облекла, като домейнът ivon.bg е изключително близко по звучене и концепция на неговите домейн, интернет страница и марка Ivet.BG, за същата дейност, както на молителя – интернет магазин за дамски и мъжки облекла.

В хода на производството се направи сравнение на Интернет страниците на страните в настоящото производство. Видно от установените факти (т.5 и т.16) не се наблюдава сходство между процесните страници по отношение на основните елементи, които ги изграждат. Различията са съществени и са както по отношение на цветовото оформление, така и на включените в заглавната страница категории и тяхното разположение, шрифт и големина на текстовете. Единствената визуална прилика е по отношение на местоположението на логото – и на двата сайта то е позиционирано горе, вляво на страницата. Доколкото обаче това разположение е традиционно за голяма част от интернет страниците, Комисията не счита, че това е целенасочена имитация, а по-скоро е продиктувано от общоприет подход при изграждане на една интернет страница и нормалната търговска логика.

Може да харесате още...