Интензивна терапия при вътрешни болести

интензивна терапияАвтор: Никола Иванов и Николай Колев

ISBN: 978-954-91473-6-0

Издание: София, 2007 г.

Издател: Издателство Ай Пи България

Страници: 435

Цена:

Интензивната терапия на вътрешните болести, като теория и практика е уникална поради изключителното разнообразие на клинични форми и прилагането на множество инвазивни и неинвазивни диагностични и лечебни методи за лечението на болните. Близо десетилетие се формираше у мен идеята да обобщим клиничния опит, придобит по време на непосредствената ни работа в клиниката. Предназначението на този труд е да подпомогнем в непосредствената им работа младите лекари от различни специалности, общопрактикуващите лекари, специалистите по вътрешни болести, както и студентите по медицина. Включените тук редица новости и събраните усилия и възможности на голяма част от водещите специалисти у нас и по света, правят книгата актуална и полезна.

Основната ни задача е да предоставим максимално практически съвети за диагностични алгоритми, адекватно клинично наблюдение н лечение на пациентите с вътрешни заболявания, изпаднали в критично състояние и нуждаещи се от интензивно лечение. Обхванати са най-честите във всекидневната практика вътрешни болести и синдроми, при които са налице усложнения, налагащи интензивно лечение. Необходимо е специално да подчертая, че интензивната терапия на вътрешните болести е преди всичко екипна. Предвид голямото разнообразие на етиопатогенетични причини, клинични форми и сложни методи за клинично наблюдение и лечение е невъзможно постигането на добър резултат без компетентните и високоспециализирани усилия на екип от множество специалисти и специално подготвен сестрински персонал. Голямата отговорност и ежедневната среща с опасността от загуба на човешки живот, поставят лекарите в изключително стресова ситуация, с голям риск за неволни или поради небрежност, закононарушения. Специално внимание е отделено на взаимоотношенията на медицинския персонал от една страна и на взаимоотношенията им с пациентите от друга.

Темите разбира са обширни и не можем да претендираме за пълното им изчерпване.

доц. д-р Никола Иванов д м.н

Може да харесате още...