Ведомства за интелектуална собственост въвеждат нови инструменти

интелектуална собственостЕвропейската мрежа за търговски марки и дизайни наскоро обяви две нови реализации на инструменти, разработени от Фонда за сътрудничество.

Ведомството за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP) вече прилага подаване на заявления за регистрация на търговски марки по електронен път (e-filing), приложение разработено от Фонда за сътрудничество на OHIM.

Потребителите на услугите на Ведомството за интелектуална собственост на Бенелюкс ще могат да се възползват от следните предимства:

  • Интуитивен и лесен за употреба интерфейс;
  • Бързо и лесно селектиране на необходимите им стоки и/или услуги;
  • Незабавно потвърждение в PDF формат, съдържащо номера на заявката за регистрация и финансово обобщение на услугата.

Втората реализация на инструмент, разработен от Фонда за сътрудничество е въвеждането от Ирландското патентно ведомство (IEIPO) на инструмента Качество (Quality). Стандартите за качество са разделени по категотии и измерват своевременност, качество, достъпност и последователност на услугите, както се възприемат от потребителите.

Двете нови реализации съответно на инструментите e-filing и Quality са осъществени в следствие на близкото сътрудничество между експертите на OHIM и двете национални ведомства.

Основната цел на Фонда за сътрудничество е да могат потребителите от целия Европейски съюз, от съвременни инструменти и услуги за европейските национални и регионални ведомства за интелектуална собственост.

Европейската мрежа за търговски марки и дизайни (ETMDN) е център, който свързва национални и регионални служби за интелектуална собственост, потребителски асоциации и други организации на интелектуална собственост, които работят за постигане истинска система за търговски марки и промишлени дизайни в Европа.

Общи практики, услуги и инструменти се фокусират върху нуждите на професионалистите в сферата на индустриалната собственост и притежателите на права. Проектите се ръководят от работни групи от експерти на участващите ведомства и асоциации. Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), която е агенция на Европейския съюз, осигурява инфраструктура и ресурси за подпомагане изпълнението на различните проекти, съвместно с участващите ведомства по интелектуална собственост.

Източник: Европейска мрежа за търговски марки и дизайни

Може да харесате още...