Служба на ЕС за интелектуална собственост – ново наименование на OHIM

интелектуална собственостСлужбата за хармонизация във вътрешния пазар (ОНІМ) ще бъде преименувана на Служба на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO) считано от 23.3.2016г. Марката на Общността ще бъде преименувана на марка на Европейския съюз. Всички съществуващи МО ще станат автоматично марки на Европейския съюз и заявки за марки на Европейския съюз.

Заглавието на основния регламент също е променено от Регламент относно марката на Общността на Регламент за марките на Европейския съюз. Освен това новото наименование на Службата ще обхване всяко възможно бъдещо разширяване на правомощията на Службата по отношение на други права на интелектуална собственост.

Логото на OHIM ще продължи да се използва като отличителен знак на Службата заедно с новото наименование и съкращение.

В Регламента за изменение се преразглеждат също таксите, дължими на Службата, включително общо намаление на размерите им, по-конкретно в случая с таксите за подновяване на марки. На 23.3.2016г онлайн формулярите за заявки на Службата и калкулаторът на таксите ще бъдат автоматично актуализирани, за да отразят новата система.

От 0:00ч на 22 март 2016г до 0:00ч на 23 март 2016г OHIM ще инсталира всички необходими системни подобрения, за да може сайта на организацията и неговите онлайн приложения да отразят новото име на службата, както и да бъдат приложени законовите промени, предизвикани от Регламент (ЕС) № 2015/2424.

На и след 23 март 2016г, настоящият уебсайт на OHIM www.oami.europa.eu автоматично ще пренасочва към новия домейн www.euipo.europa.eu. От същата дата се променят и имейл адресите на служителите на организацията – име.фамилия@euipo.europa.eu вместо досегашния модел име.фамилия@oami.europa.eu.

На 22 март 2016г централата на OHIM също няма да работи с потребители, за да осъществи прехвърлянето.

На 22 март 2016г уебстраниците на Европейската мрежа за търговски марки и дизайни и Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост няма да бъдат активни в рамките на 24 часа.

Може да харесате още...