Иван Иванов за потенциала на интелектуалната собственост

интелектуална собственостКое е интелектуална собственост?

Авторски или сродни права, патенти за изобретения, полезни модели, марки (търговски, за услуги, сертификатни или колективни), географски означения, промишлен дизайн, нови сортове растения и породи животни; топология на интергалните схеми; защита срещу нелоялна конкуренция и нелоялни търговски практики.

Какво е добре да се знае, когато се започва бизнес, ново производство, услуга или търговия, пък дори и при започването на една научна, изследователска или внедрителска разработка?

Най-важното това е увереността, че няма да се нарушат изключителните права на друго лице, че новозапочващият бизнес няма да свърши в момента на започването му, защото някой друг вече притежава защитени права. Последиците от нарушаване на чужди права не са безобидни – административни санкции; задържане на стока на митницата; унищожаване на отнетата стока; граждански искове с 5 годишна давност; наказателна отговорност.

Изучавайки направеното до момента – съществуващите права на интелектуална собственост по територия и продукти, новият бизнес ще разполага с информационен масив, който ще позволи да се правят верни маркетингови прогнози и стратегии.

Изграждайки основите на новия бизнес е от съществено значение да се знае каква е фактическата обстановка с правата на интелектуална собственост на пазара и на конкурентите и да се съобразява с тях.

Какво е добре да съблюдава вече функциониращият бизнес?

На първо място да не забравя, че трябва да се съобразява и с правата на интелектуална собственост.

Всяка инвестиция правена във времето, добрият имидж на продуктите и услугите, резултатите от дейността и иновационните постижения трябва да се пазят, и методът за тяхното запазване е защита на интелектуалната собственост, било то чрез регистрация или чрез публично документиране на момента на възникването им (в зависимост от обекта на закрила и избраната система – българска, Европейска, международна или друга национална).

Интелектуалната собственост е капитал!
Капитал, който трябва да бъде осчетоводяван.
Капитал, с който можете да се разпорежда – да се продава, да се отдава под лицензия, да се залага пред финансовите институции. Капитал, с който може да се забранява на други субекти да използват без знание и позволение на притежателя му.

Кои са новите правила в областта на интелектуалната собственост, от които може да се възползва бизнесът в Европейския съюз?

Европейският принцип за Свободно придвижване на стоки и капитали, намира своя отговор и в по-ефикасната европейска система за регистрация на марки, дизайни, нови сортове растения и патенти. Изградените органи на ЕС позволяват в по-кратки срокове, на сравнително достъпни цени, използвайки само една процедура, да се получат права за територията на целия ЕС. А когато бизнесът се стреми да бъде над национален и познат поне в още една страна от ЕС, то несъмнено използването на европейските системи е препоръчително.

В същото време Европа предлага и много интернет достъпни безплатни информационни масиви, като по този начин облекчава потребителите и заявителите, и им помага за техния бизнес.

Може да харесате още...