Интелектуална собственост при малки и средни предприятия в сферата на цифровите технологии

предприятияСлужбата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO и Европейския алианс за цифрови МСП (European Digital SME Alliance) са подписали споразумение за сътрудничество при разработване и прилагане на съвместни инициативи в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП).

Европейският алианс за цифрови МСП е най-голямата европейска мрежа за малки и средни предприятия в областта на информационните технологии, представляваща интересите на около 20 000 МСП. В Алианса членуват 28 национални и регионални асоциации на МСП от цяла Европа.

Споразумението между EUIPO и Европейския алианс за цифрови МСП има за цел да доведе до положителна промяна в мисленето на малките и средни предприятия в сферата на цифровите технологии относно интелектуалната собственост. Иновациите са основополагащи за повечето цифрови МСП. Ето защо от съществена важност е популяризирането на ползите от защитата на иновационните активи като права на интелектуална собственост (патенти, промишлени дизайни, търговски тайни и др.).

Със споделената цел да се осигури подкрепа за малките и средни предприятия, сътрудничеството между EUIPO и Алианса ще включва набор от инициативи. Част от тях са уеб семинари и обучителни модули и съвместно проектиране на Насоки за МСП за стимулиране на знанията в областта на интелектуалната собственост.

Освен това, Службата на ЕС за интелектуална собственост наскоро стартира специален хъб  ‘Ideas Powered for business’, в рамките на който МСП имат възможност да се регистрират за безплатни персонализирани правни съвети по своите въпроси относно различни аспекти на интелектуалната собственост.

Може да харесате още...