Консултации за Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуална собственост

ohim интелектуална собственостПовече от 80 различни организации дадоха своя принос в обществените консултации относно Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуална собственост, които протекоха през месец юни, тази година.

Възникнаха няколко гледни точки, като на всяка от тях бе отделено нужното внимание. Участниците подчертаха нуждата от фокусиране върху събирането на информация с цел да се подпомогне вземането на решения, да се повиши осведомеността, да се подобрят възможностите за правоприлагане, както и да се улесни създаването на синергии между политики и инициативи, предприети на национално, европейско и международно ниво. Също така, участниците подкрепиха решително прилагането на проекто-базирана методология, подобна на използваната във Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма.

От Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM биха искали горещо да благодарят на всички, взели участие в консултациите. Следващата стъпка е да бъде изготвен проект на работна програма въз основа на консултациите, който ще бъде обсъден по време на Пленарното заседание на Обсерваторията този месец. Тази работна програма ще бъде представена на Административния борд и Бюджетния комитет през ноември, като се очаква първите проекти да стартират март 2013г.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...