Интелектуална собственост и устойчива икономика: Отключване на потенциала на правата на интелектуална собственост за насърчаване на т.нар. „зелена мода“

устойчива икономикаСветовният ден на интелектуалната собственост през 2022г се фокусира върху интелектуалната собственост и иновациите на младежта за по-добро бъдеще и устойчива икономика. Тези енергични и креативни умове водят до промяна в модната индустрия чрез иновативни стартиращи фирми, които процъфтяват, за да бъдат продуктите си устойчиви и опазващи околната среда и да бъдат възприемани като такива.

Същите тези креативни способстват за поддържането на устойчива икономика, по специално в областта на модната индустрия чрез иновативни компании, които стартират. Компаниите продължават да процъфтяват, за да направят своите продукти устойчиви и екологични и да се възприемат като такива.

Поколението Z или хората, родени между 1997 и 2009 г., често се наричат „екологично съзнателно поколение“. Изменението на климата и опазването на околната среда се нареждат на първо място в техните опасения, според скорошно проучване на Deloitte и тези притеснения определят характера на начина, по който те пазаруват.

Уебинар

На 26 април 2022 се състоя уебинар, носещ името „Интелектуална собственост и устойчива икономика: Отключване на потенциала на правата на интелектуална собственост за насърчаване на т.нар. „зелена мода“. Организиран от EUIPO – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост и EPO – Европейско патентно ведомство EPO, уебинарът се фокусира върху модната индустрия и се състоя в обсъждане на това как правата на интелектуална собственост насърчават иновациите и творчеството и как инструментите на системата за интелектуална собственост – търговски марки, права върху дизайн, патенти, географски указания и др., могат да подкрепят тези амбиции за по-зелена модна индустрия.

По време на уебинара бяха обсъдени и важни въпроси като съвети как да се процедира срещу измамите, свързани с интелектуална собственост в сферата на модата. Представителите на модната индустрия от своя страна споделиха за нарастващия интерес към устойчивостта и пантентоспособните модни стоки и услуги.

Може да харесате още...