Интелектуална собственост Египет 2014

EgyptТри години след революцията, Египет  приема нова конституция в подкрепа защитата на правата на интелектуална собственост. Предвид равнището на безработица от 13 на сто за 2013 г., Египет вижда възможностите за развитие на страната чрез инвестиране в научни изследвания и „икономика на знанието“.

Ето защо,  усилията в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост са съществено условие за създаване на  добра бизнес среда на дадена страна.

Според Ахмед Абдел-Латиф, който е бивш преговарящ на Египет за интелектуалната собственост  и програмен мениджър на Международния център за търговия и устойчиво развитие в Женева,  е важно да се отбележи, че за първи път в историята на Египет, са осъществени промени в конституцията отнасящи се до защита на интелектуалната собственост.

Световният политически елит  разглежда тези реформи като възможен пример и за други страни.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...