Интелектуална собственост в сферата на здравеопазването

интелектуална собственостПатентната закрила изпълнява различни функции, най-широко признатата от които е стимулиращата. При липса на закрила на интелектуална собственост изобретателите не биха могли да получат възвръщаемост от своя труд, а това се отразява демотивиращо на разработването на иновации в сфери като здравеопазване, образование, земеделие и др.

Разкриването на техническа информация, която в противен случай би се пазила в тайна, е важен аспект на всички научни изследвания и разработки. Задължително е информацията, разкрита в патентните спецификации да дава възможност на квалифициран специалист да възпроизведе изобретението.

Правата на интелектуална собственост и патентите взаимодействат по доста сложни начини с други политики, както на национално, така и на международно ниво. Въпреки че политиките относно правата на ИС са национални, те имат международни последици. Проявяват се в споразумението TRIPS (споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост) и в множество други двустранни и многостранни търговски споразумения.

В национален план въздействието на правата на интелектуална собственост може да бъде повлияно от многобройни разпоредби, включително тези, свързани със защита на конкуренцията, ценовите политики за фармацевтични продукти и други.

Правата на интелектуална собственост играят важна роля за стимулиране на иновациите при продуктите за здравеопазване в страни, в които съществуват финансови и технологични възможности, и по отношение на продукти, за които съществуват печеливши пазари. В развиващите се страни фактът, че може да се получи патент, не винаги може да допринесе съществено за създаването на иновации. Обичайно причините са, че пазарът е твърде малък или научният и технологичният капацитет е недостатъчен.

Преди броени дни, Световната здравна организация, чрез своята Комисия по правата на интелектуална собственост, иновации и обществено здраве, публикува на уеб страницата си изчерпателен доклад относно взаимовръзката между здравеопазване, иновации и права на ИС. Достъпът до доклада е свободен за всички заинтересовани страни, но всяко възпроизвеждане на поместената информация, следва да става след изричното разрешение на пресслужбата на СЗО (e-mail: permissions@who.int).

Може да харесате още...