Интелектуалната собственост – приоритет в борбата с организираната престъпност

интелектуалната собственостСъветът на министрите на ЕС включи престъпленията срещу интелектуалната собственост сред десетте приоритета в борбата срещу организираната престъпност.

На 26 май Съветът прие заключенията, определящи приоритетите на ЕС за периода 2022-2025 за борба срещу тежката и организираната престъпност чрез европейската мултидисциплинарна платформа срещу престъпни заплахи (EMPACT).

Включен е нов приоритет – икономическа престъпност, който обхваща, наред с други неща, „престъпления в областта на интелектуална собственост, фалшифициране на стоки и валути“. Поставената цел е „борба и разрушаване на престъпните мрежи и престъпните отделни предприемачи, замесени в престъпления в областта на интелектуалната собственост и в производството, продажбата или разпространението (физически и онлайн) на фалшиви стоки или валути, със специален фокус върху стоки, вредни за здравето и безопасността на потребителите, околната среда и за икономиката на ЕС.

Ето и всички десет приоритета в борбата с организираната престъпност:
  1. Високорискови престъпни мрежи
  2. Кибер атаки
  3. Трафик на хора
  4. Сексуална експлоатация на деца
  5. Контрабанда при миграция
  6. Трафик на наркотици
  7. Измами, икономически и финансови престъпления
  8. Организирана престъпност срещу имуществото
  9. Престъпления спрямо околната среда
  10. Трафик на огнестрелно оръжие

В допълнение към тези приоритети, изготвянето и предоставянето на измамни и фалшиви документи ще бъде разглеждано като обща хоризонтална стратегическа цел, тъй като е ключов фактор за много престъпления, включително тези срещу интелектуалната собственост.

EMPACT

EMPACT е съкращение за Европейската мултидисциплинарна платформа срещу престъпни заплахи. Тази мултидисциплинарна, ръководена от разузнаването инициатива на ЕС има за цел да се справи с основните престъпни заплахи, пред които е изправен ЕС днес. В рамките на EMPACT държавите-членки на ЕС, агенции и други участници работят в тясно сътрудничество за справяне с ключови престъпни заплахи. Използват инструменти като обучение на правоприлагащите органи и съвместни оперативни действия за демонтиране на престъпни мрежи, техните структури и бизнес модели.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост EUIPO

Може да харесате още...