Интелектуалната собственост – мощно средство за икономически растеж

интелектуалната собственостАвтор: Камил Идрис

ISBN: 10: 954-91473-4-7

ISBN: 13: 978-954-91473-4-6

Издание: София, 2006 г.

Издател: Издателство Ай Пи България

Страници: 310

Цена: 20лв.

Тази книга е създадена, за да бъде практическо ръководство за използването на интелектуалната собственост като „мощно средство“ за икономически растеж и създаване на блага. Целта ѝ е да разкрие пред заинтересуваните неспециалисти, как интелектуалната собственост (патенти, полезни модели, търговски марки, авторски права) става все по-ценен актив, който може да се използва по различни творчески начини, за да се увеличи материалното, социалното и културното благополучие.

Книгата „Интелектуалната собственост – мощно средство за икономически растеж“ разкрива историята на това, как революцията на информационните технологии и увеличаващото се темпо, влиянието и значението на изобретенията и иновациите, свързани с ускорената глобализация, са поставили интелектуалната собственост в центъра на вниманието, правейки я основен елемент в държавната политика и корпоративното стратегическо планиране.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

Национален портал IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...