Повишаване информираността относно интелектуалната собственост

интелектуалната собственостКато партньор в кампанията на Европейското патентно ведомство за повишаване информираността относно интелектуалната собственост, представители на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще бъдат в чешката столица Прага, за да присъстват на среща, стартираща инициативата.

Кампанията, която ще продължи една година като пилотна схема, цели да се подкрепят националните ведомства в повишаване на информираността относно аспекти на интелектуалната собственост в академичните среди, както и да се популяризира ИС културата и правилното управление на интелектуалната собственост.

Испания, Турция, Румъния и Чехия ще участват заедно с OHIM и ЕПВ.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...