„Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“

интелектуалната собственостКръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“ се проведе хибридно в УНСС.

Форумът е организиран от Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) към УНСС и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Събитието се провежда под патронажа на президента на Република България във връзка с инициативата „Три морета“, по приоритета за „устойчивост в икономическото развитие чрез синергия между образование, наука, технологии и иновации“.

Участие взеха представители на Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), Патентното ведомство на Република България, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българските държавни железници, Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и други държавни институции, включително и заинтересовани представители на бизнеса.

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС:

Темата за интелектуалната собственост е много голяма, а ние, използвайки нашия потенциал, като най-голям бизнес университет, със 100-годишната си история и с дейността на ИИСТТ, успешно можем да развиваме това направление, така че то да стане двигател за икономическия растеж на България. Въпросите на интелектуалната собственост са важна тема от гледна точка на икономиката и сигурността„.

Мартин Дановски, председател на Държавната агенция за научни изследвания и иновации благодари за поканата и сподели, че ясно осъзнава специалната роля да представлява една нова институция, натоварена със съвсем основателни очаквания да има ключов принос към изграждането и подкрепата на една бъдеща научноизследователска и иновационна екосистема в България.

Георги Тодоров, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Живеем във времена, когато изкуствения интелект измества традиционните бизнес процеси, онлайн търговията набира голяма сила, а социалните медии са основен начин на комуникация. Пред нас стоят редица важни въпроси като гарантирането на правата на интелектуална собственост и улесняването на технологичния трансфер. Развитието на много индустрии и бизнес е базирано на защитата на интелектуалната им собственост. Необходима е и известна доза алтруизъм в използването на данните от обществения сектор – процес, който се регулира и на общоевропейско ниво“.

Източник: Университет за национално и световно стопанство

Може да харесате още...