Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер „Проф. д-р Борислав Борисов”

 

UNWE интелектуална собственост и технологичен трансфер

От 14 март 2023г., към името на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, официално се добавя и името на проф. д-р Борислав Борисов. Предложението за промяна е внесено от академичния съвет на УНСС за да почете огромния му принос в академичните и обществени сфери, както и за развитието на висшето училище и създаването на катедра „Интелектуална собственост“ към Университета за Национално и световно стопанство.

Проф. Борислав Борисов (12.09.1949г. – 26.02.2022г.)  – икономист, политик, общественик и носител на редица международни отличия. Народен представител в 39-то Народно събрание, а също и негов заместник-председател. Съветник на Президента Георги Първанов по въпросите за образованието, науката и икономическото развитие. Носител на Почетния знак на Президента на Република България.

Приносът на проф. Борислав Борисов в областта на интелектуалната собственост също е безспорен. Бил е директор на департамент „Интелектуална собственост“, УНСС (1990 – 1995); ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, УНСС (1995 – 2016); директор на Университетския център по интелектуална собственост (2003 – 2020).

За изключителни заслуги към образованието и изследванията в областта на интелектуалната собственост, името му е записано в Златната книга на Република България на Патентното ведомство под номер „111“.

Постановлението в обнародвано в Държавен вестник както следва:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 8 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРИ ИНСТИТУТА В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (ДВ, БР. 26 ОТ 2017 Г.)

Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Параграф единствен. В чл. 2 думите „Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер“ се заменят с „Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер „Проф. д-р Борислав Борисов“.

https://web.mon.bg/bg/news/5229

Значение на интелектуалната собственост за МСП

Може да харесате още...