Интензивни проверки по Черноморието

Инспектори на Комисията за защита на потребителите извършват интензивни проверки по ЧерномориетоИнспектори на Комисията за защита на потребителите извършват интензивни проверки по Черноморието

Емилия Елчинова, директор на Главна дирекция „Контрол на пазара”, пред Агенция „Фокус”.

Фокус: Колко проверки са извършили инспекторите на Комисията за защита на потребителите по Черноморието?
Емилия Елчинова: От началото на сезона от 1 юни до момента са извършени 1510 проверки на българското Черноморие. На Северното Черноморие те са 656, а на Южното – 854.
Проверките са с висока степен на интензивност, тъй като в момента сезонът на Черноморието е активен. Наличните екипи се подпомагат с колеги от вътрешността на страната. Тази седмица са от вътрешността на Регионална дирекция Русе.
Фокус: Може ли да се каже къде има повече нарушения?
Емилия Елчинова: Има нарушения, но не бих казала, че са много. Актовете, които са съставени за административни нарушения, са 196. На фона на инспекциите според мен това не са много нарушения, освен това не са толкова сериозни. В общи линии като брой са еднакви – на Северното Черноморие и на Южното Черноморие, като разликата е 5-6 акта.
Фокус: За какви нарушения става дума?
Емилия Елчинова: В средствата за подслон и места за настаняване сме констатирали нарушения, свързани с необявени цени на нощувките и на други предлагани услуги чрез ценоразпис, който трябва да е поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията на хотелите.
Друго нарушение е, че търговецът не е подал заявление за вписване на настъпила промяна в Националния туристически регистър от фирмата, която осъществява дейността. За средствата за подслон и местата за настаняване предоставяните туристически услуги не отговарят на изискванията за определената категория на обекта. В заведенията за хранене и развлечения са констатирани нарушения относно липсата на лист меню и карт меню с обявени цени и грамажи, както и че търговецът не е подал заявление за вписване на настъпила промяна в Националния туристически регистър. Друго нарушение е, че удостоверението за категоризация не е поставено на видно място. Това са нарушенията, констатирани на Северното Черноморие.
По Южното Черноморие в общи линии нарушенията се повтарят с изключение на това, че в туристическите обекти е констатирано, че надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти въвеждат в заблуждение туриста. Например семеен хотел три звезди се представя за хотел три звезди, снек бар пък за ресторант.
Фокус: Сравними ли са нарушенията тази година с предходната или предходните?
Емилия Елчинова: Не бих казала, че са сравними с предходни – по-малко са и са по-незначителни. В предходни години ако сме констатирали нарушение липса на категоризация на туристически обект, сега това нарушение сравнително като процент е много намалено. В минали години това е било едно от основните нарушения, сега вече не е.
Фокус: Което означава дисциплина и познаване на правилата.
Емилия Елчинова: Да. Трябва да има дисциплина и познаване на правилата. Повече от десет години е в сила специалният Закон за туризма, по който Комисията за защита на потребителите осъществява постоянен контрол. Затова, дори и да е имало търговци, които са отказвали да се запознаят или да се съобразят със задълженията, които им вменява Законът за туризма, чрез осъществявания контрол от наша страна, вече са го сторили.
Фокус: За какво следят инспекторите на комисията при проверките?
Емилия Елчинова: За наличие на удостоверение за категоризация. За наличието и за верността на информацията, необходима на потребителите, за да направят своя избор, за съответствие на предлаганите туристически услуги с категорията, която притежава конкретният туристически обект.
Фокус: Докога ще продължат тези интензивни проверки?
Емилия Елчинова: До края на месец септември по Черноморието. Иначе ние извършваме проверки текущо, регулярно всеки месец, но сега преди всичко сме акцентирали нашите усилия на Черноморието.
Фокус: Как работят приемните по морските курорти?
Емилия Елчинова: Работим целодневно съвместно с представители на Българската агенция по безопасност на храните. Приемните на КЗП в българските курорти по морето са традиция в нашата работа, откриваме такива от години наред. Това лято за първи път към нас се присъединиха и представители на Българската агенция по безопасност на храните. Всички потребители, които имат оплаквания както и желаят консултации, биха могли да се ориентират към нашите приемни.
Към момента – месец юни и месец юли активността от страна на потребителите не е много голяма, оплакванията са малко, което също е радващо. Бихме казали, че както хотелиерите, така и ресторантьорите добре си вършат работата. Винаги ще има изключения на правилата, винаги ще има търговци, които няма да се съобразят с изискванията и ще има нарушения, но на фона на проверките, които се осъществяват, процентът на нарушенията е сравнително малък.
Фокус: Какво визират гражданите в оплакванията си?
Емилия Елчинова: Има оплакване за обмяна на валута в чейндж бюро, също така за ползване на таксиметрови услуги. Оплакват се за стоки, които са закупили и впоследствие установяват, че очакванията им не са удовлетворени. Сигналите за туристическите обекти са малко. Има сигнал за дублаж на места в един хотел, но хотелиерът реагира бързо и туристите бяха настанени.
Фокус: Тоест става дума за единични оплаквания?
Емилия Елчинова: Да. За месец юни и за месец юли имаме 35 жалби във всички приемни на българското Черноморие, което за два месеца е незначителен брой.
Фокус: Това е много по-малко от миналата година, предполагам?
Емилия Елчинова: Да. Естествено, сезонът не е приключил. Август месец е най-активен по отношение на посещенията на туристи по курортите.
Фокус: Изненадващи ли са проверките, които се правят от Комисията за защита на потребителите или търговците и представителите на тези обекти са подготвени за това да бъдат проверявани?
Емилия Елчинова: Не мисля, че проверките трябва да са изненадващи. Не за първи път извършваме такива проверки, освен това самите търговци са запознати с изискванията на Закона за туризма, който регламентира дейността, която те осъществяват. Ако липсва категоризация, не може да се реагира
за седмица-две, за да се получи необходимия документ. Същото е ако има несъответствие в даден туристически обект, тъй като изискванията са много, не могат да се изпълнят за ден-два или седмица. Мисля, че тези, които държат да бъдат на пазара, да се реализират и да предоставят качествена туристическа услуга, са запознати много добре още в минало време с изграждането на туристическия обект и с изискванията към обзавеждането и функционирането му.
Фокус: Можем ли да кажем, че към момента сезонът преминава спокойно?
Емилия Елчинова: Да, показват го и жалбите, които постъпват.
Веселина ЙОРДАНОВА

По информация на Агенция „Фокус“

Може да харесате още...