Втора годишна конференция „ ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2015“

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОВтората годишна конференция „ ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2015 “ ще се проведе на 19 март 2015 г. в София Хотел Балкан. Организатор на форума е Индустриален клъстер Средногорие.

Конференцията ще постави акцент върху актуалните инструменти и политики за насърчаване на приложимите иновации и предприемачество, ще бъдат разгледани възможности, чрез които могат да бъдат създавани и внедрявани иновативни продукти и решения в компаниите. Ще бъдат представени начини за повишаване на добавената стойност чрез подпомагане на иновациите и предприемаческото мислене.

По време на конференцията ще бъде разгледана същността на процеса по превръщането на една иновационна идея в реалност и ще бъдат обсъдени вариантите за реализиране на взаимноизгодно сътрудничество между бизнеса и институциите с оглед стимулиране на предприемачеството и използването на научноизследователска и развойна дейност (R&D).

Основните точки, които ще бъдат застъпени са:

>Политики и дейности на национално и европейско равнище за насърчаване на предприемачеството и иновационното мислене;
>Аспекти на предприемачеството като необходимо условие за развитие;
>Взаимодействие между бизнес, технологии, иновации и наука;
>Клъстерите като инкубатор на иновации и инструмент за повишаването на добавената стойност;
> Успешни примери и добри практики

 Източник: Българска Търговска Промишлена Палата –  БСК

Може да харесате още...