Иновации и конкурентоспособност – форум с домакин ПУ „Паисий Хилендарски“

конкурентоспособностДвудневен научен форум „Иновации и конкурентоспособност“ се състоя на 22 и 23 октомври 2020 г. в Пловдив. Форумът е част от дейностите по проект № КП-06-25/5/17.12.2018 “Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия”, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН. Ръководител на проекта е доц. д-р Мина Ангелова от катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ при Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Фокус на проекта са малки и средни предприятия в сферата на винопроизводството.

Основните разглеждани теми по време на форума са били дигиталните трансформации, конкурентоспособност и предизвикателства, свързани с COVID-19, роля на университетите за иновационната активност, както и политическите аспекти и тези на националната сигурност, които влияят върху иновационната и конкурентна среда.

На 23 октомври е проведена кръгла маса „Повишаване конкурентоспособността на винарската индустрия посредством иновации“. Тя е била посветена на взаимодействието между науката и бизнеса в сферата на иновациите във винопроизводството.

представител по индустриална собственост

инж. Иван Н. Иванов

Организаторите отбелязват особения принос към кръглата маса на инж. Иван Н. Иванов, представител по индустриална собственост и управител на консултантска агенция за интелектуална собственост „Ай Пи Консултинг“ ЕООД. Инж. Иванов е предоставил на участниците информация относно закрилата на интелектуална собственост в сферата на винопроизводството.

Екипът на проекта продължава да реализира съвместни научно-изследователски инициативи, като резултатите от настоящия проект са публични и са видими на сайта prowis.online и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/prowis.online/

Източник: Plovdiv online

Може да харесате още...