Иновации в здравеопазването са основен двигател на заявките за европейски патент

европейски патентСтатистика, публикувана Европейското патентно ведомство показва, че иновациите в здравеопазването стимулират патентната дейност през 2020 г. Медицинските технологии са водещата област за изобретения по отношение на броя заявки за европейски патент. Фармацевтиката и биотехнологиите са най-бързо развиващите се области.

Въпреки пандемията, общият брой на европейските заявки за патент, подадени през 2020 г., е почти равен на предходната година, намалявайки с 0.7%. ЕПВ е получило общо 180 250 заявки за европейски патент през 2020г. Това е малко под рекордното ниво, постигнато през 2019 г. (181 532).

По-малко патентни заявки от Европа – Финландия, Франция и Италия обаче променят тенденцията

Компаниите и изобретателите от 38-те държави-членки на ЕПВ са подали над 81 000 заявки за европейски патент, което е спад с 1.3%. По-малкото заявки са в области като измервания (вкл. сензорни технологии; -10.4%,), органична фина химия (-3.6 %) и електрически машини / апарати / енергия (-2.8%). Въпреки това, заявителите от държавите-членки на ЕПВ отбелязват значителен ръст във фармацевтиката (+ 15%) и биотехнологиите (+ 4.5%).

На ниво държава обемът на заявките за европейски патент също се различава значително. Заявленията от Германия, най-голямата държава на произход в Европа, са спаднали с 3.,0% през 2020 г. Изобретатели от Франция и Италия са подали съответно 3.1% и 2.9% повече заявки.

Пет европейски компании в Топ 10

Класирането на най-добрите заявители за 2020 г. отразява устойчивия растеж на заявките за европейски патент от Китай и Южна Корея. Samsung (с 3 276 заявки) оглавява класацията, следвани от Huawei (3 113) и LG на трето място (2 909). Топ 10 включва пет компании от Европа (най-голям брой от 2014 г.), две от Южна Корея и една съответно от Китай, Япония и САЩ.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...