Иновациите при 4IR технологиите с бърз растеж в световен мащаб

патентИзследване, публикувано от Европейското патентно ведомство (ЕПВ), показва, че иновациите в „четвърта индустриална революция“ (4IR) технологиите са напреднали значително в световен мащаб.

Между 2010 и 2018 г. патентните заявки в световен мащаб за тези технологии, които се отнасят до интелигентно свързани обекти и обхващат Интернет на нещата, големи данни, 5G и изкуствен интелект са нараснали със среден годишен темп от почти 20%. Това е близо пет пъти по-бързо от средното за всички технологични области.

Проучването разглежда всички международни патентни семейства, свързани с 4IR между 2000 и 2018 г. Всяко от тях представлява изобретение с висока стойност, за което са подадени заявки за патент в две или повече патентни ведомства. Проучването установява, че само за 2018 г. за тези технологии са подадени близо 40 000 нови IPF. Това представлява повече от 10% от цялата патентна дейност по света през същата година.

Разглеждайки географския произход на 4IR иновациите, проучването потвърждава, че САЩ остават световен лидер. Страната е източник на около една трета от всички изобретения между 2000 и 2018 г., в сравнение с Европа и Япония, всяка с около една пета. САЩ дори са увеличли своята преднина по отношение на патентите, заявени в глобален мащаб от 2010 г. насам. Нарастването е средно с 18,5%, което е по-бързо както от Европа, така и от Япония (средногодишни темпове на растеж от 15,5% и 15,8% за същия период). Започвайки от много ниски нива, иновативната активност на Китай и Южна Корея се е увеличила с много високи темпове (отчитайки средногодишен ръст съответно от 39,3% и 25,2% от 2010 г. до 2018 г.).

Топ 10 заявители на патенти

10-те най-значими заявители на патенти за периода 2010-2018 г. представляват близо една четвърт от всички IPF за 4IR технологии. Списъкът се оглавява от южнокорейските компании Samsung и LG. Включва още четири американски компании, две европейски компании и по една от Япония и Китай.

Може да харесате още...